Roger Mähler

Roger Mähler är senior lösningsarkitekt och systemutvecklare vid HUMlab, Umeå universitet, och arbetar med utveckling av metoder, verktyg och system som stöd i humanistisk forskning.