Lotta Oudhuis

Lotta Oudhuis är arkivarie på Tekniska museet. Hon arbetar med arkivpedagogik och att tillgängliggöra samlingarna.

Blogginlägg

Daedalus – blandar nuet och historien, tekniken och pedagogiken (27 mars 2017)
Searching for Carl Sahlin – bergshanteringens nestor (8 juni 2016)