Britta Isaksson-Bergholm

Britta Isaksson-Bergholm arbetar som pedagog och intendent på Tekniska museet. Hon arbetar med att utveckla och genomföra pedagogiska program för skolans alla årskurser. Ett ansvarområde är Tekniska museets Mediestudio, där skolungdomar producerar egna nyhetsprogram. Britta deltar även i museets förvärvsgrupp och andra utställningsprojekt.