Åsa Marnell

Åsa Marnell är avdelningschef för Kunskap & Samlingar. Här finns två av museets kärnverksamheter under ett paraply. På avdelningen arbetar pedagoger, intendenter, arkivarie, föremåls- och konservatorsassistenter tillsammans med kunskapsuppbyggnad, forskning, dokumentation, samlingsförvaltning och lärande på museet.