Anna-Karin Nilsson Stål

Anna-Karin Nilsson Stål är intendent på Tekniska museets avdelning Kunskap & Samlingar. Hon arbetar med samlingsförvaltning med fokus på digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av museets samlingar.

Blogginlägg

DCH2017 Berlin (26 september 2017)
Daedalus nu även digitalt tillgänglig! (17 mars 2017)
Polhem på Sketchfab! (17 mars 2017)
3D/CT-skanning av 5 utvalda modeller ur Christopher Polhems mekaniska alfabet (25 oktober 2016)