Anders Houltz

Anders Houltz är docent i teknik- och vetenskapshistoria och forskningschef vid Centrum för Näringslivshistoria. Han är även ordförande i Tekniska museets forskningsråd.