Digitala modeller. Teknikhistoria och digitaliseringens specificitet

Nu finns antologin tillgänglig i sin helhet på Mediehistoriskt arkiv.

 

 

Jenny Attemark-Gillgren, 25 februari 2019

Arkivarie, Tekniska museet.