DDD-workshop: Om 3D som digitalt objekt. Tekniska museet, Althinsalen den 25 maj 2018

Välkomna och introduktion

Peter Skogh, Tekniska museet

 

Digitala modeller och 3D

Pelle Snickars, Umeå universitet

 

Jenny Attemark-Gillgren, 25 september 2018

Arkivarie, Tekniska museet.