DDD-workshop: Om digitalisering i 3D vid Statens Historiska museer (del 4)

Erik Lernestål & Sarah Dixon, Statens Historiska museer

Jenny Attemark-Gillgren, 25 september 2018

Arkivarie, Tekniska museet.