DDD-workshop: Fotoskanning inom arkeologin (del 7)

Jane Jansen & Johan Stenvall, Arkeologerna vid Statens Historiska museer

Jenny Attemark-Gillgren, 25 september 2018

Arkivarie, Tekniska museet.