DDD-workshop: Att göra det osynliga synligt – Möjligheter med 3D-röntgen och interaktiv visualisering (del 5)

Thomas Rydell, Interspectral

Jenny Attemark-Gillgren, 25 september 2018

Arkivarie, Tekniska museet.