Arkivmaterial ur Carl Sahlins bergshistoriska samling nu digitalt publicerat

Nu finns närmre 46 000 poster, motsvarande lika många dokument ur Carl Sahlins bergshistoriska samling, tillgängliga på DigitaltMuseum.

 

I ca 50 år samlade Carl Sahlin material om gruvor och bruk runtom i Sverige. Han var intresserad av nästan allt som hade en koppling till bruken som han registrerade; Vardagslivet i bruksorterna, tekniska lösningar, geologiska förutsättningar, kungligheter som besökt platserna genom historien, brukens ekonomi, växtligheten i områdena, maten som gruvarbetarna åt… Listan kan göras lång. En hel del äldre handlingar skänktes också till honom av bruksarkiven han besökte.

 

Bland det digitala materialet kan du hitta Sahlins egna anteckningar, äldre handlingar, handmålade kartor från 1600–1700 talet, ritningar, böcker, tidningsklipp och mycket annat.

Följande gruvor och bruk finns representerade i materialet;

Borggårds bruk, Borkhults bruk, Borgviks bruk, Gunnebo bruk, Hofors Järnverk, Huskvarna vapenfabrik, Höganäs Stenkolsgruvor, Högfors och Persbo bruk, Hörle bruk, Karlsdals bruk, Kirunagruvan, Klosterverken, Laxåverken, Ransäters bruk, Sala gruva och silververk, Skyllbergs bruk, Stora Kopparberget; Falu gruva och kopparverk, Storforsverken, Stripa gruvfält, Surahammars bruk, Uddeholmsverken, Åkers styckebruk samt Österby bruk.

 

Utöver detta finns spännande arkivmaterial med bergshistoriskt och bergstekniskt innehåll i allmänhet samt 15 stämpelböcker med järnstämplar från 1700–1800 talet.

https://digitaltmuseum.se/owners/S-TEK/info kan du söka- och ladda ned det digitala arkivmaterialet.

 

Jenny Attemark-Gillgren, 22 februari 2018

DDD-workshop på Tekniska museet 25/5 2018

Kan medieformer – som 3D – vara ett instrument som destabiliserar, eller rentav underminerar det verkliga och sanna inom museisektorn? Det är nu mer än tio år sedan som kulturforskaren Fiona Cameron i boken, Theorizing Digital Cultural Heritage påpekade att digitala objekt framöver kanske kommer att framstå som ett slags terrorister i museivärlden, detta i takt med att digitala avbildningar blir bättre och bättre. Idag är 3D det främsta exemplet på denna utveckling. ’’As 3D simulations become more convincing, surrogates will merge in ’form’ … with the physical object, and viewers will be unable to perceptually distinguish the replica from the real. Collections could then become obsolete, thus undermining museum culture and practice. Here the digital is posed as a terrorist.”

 

Är vi där nu? Förmodligen inte – men på denna DDD-workshop vill vi å den ena sidan presentera ett antal aktuella 3D-projekt inom museisektorn, å den andra sidan initiera en diskussion om 3D-teknikens fördelar och nackdelar. Bör museisektorn ägna sig åt 3D – och i sådana fall hur och varför? En strategi kring 3D borde exempelvis inbegripa en diskussion om vilken övergripande funktion som detta medieformat egentligen har, liksom hur det bäst ska presenteras och bevaras. En palett av snarlika frågeställningar kommer att behandlas under DDD-workshopen på Tekniska museet. Den är en del av forsknings- och museiarbetet inom ramen för projektet ’’Digitala modeller’’ som finansieras av Kungliga Vitterhetsakademien och Riksbankens jubileumsfond.

 

Info om program och anmälan finns här: DDD-workshop_2018

Pelle Snickars, 21 februari 2018

Daedalus som data

På Humlab har nu vårt arbetet med att analysera årsboken Daedalus som ett stort dataset intensifierats. Utvecklare Roger Mähler har skapat en modul i vilket all text kan behandlas. Den första moduldelen producerar så kallad topic modeling av materialet, ett slags samförekomstanalys av de viktigaste klustren av begrepp och substantiv i Daedalus. Dessa begreppskluster kan därefter både brytas ned på årtal, liksom jämföras med varandra. Vår tanke är bland annat att se hur sådana begrepp förändras i Daedalus över tid, och att analysera hur de gradvis förskjuts under 1900-talet. Samförekomstanalys är en central komponent inom textanalys, men vår förhoppning är också att bygga på med moduldelar som klarar av andra former av algoritmisk analys av Daedalus.

Pelle Snickars, 5 februari 2018

Daedalus Hyperboreus digitaliseras

Daedalus Hyperboreus fotograferas idag på Tekniska museet för att tillgängliggöras digitalt. Detta är en vetenskaplig tidskrift som gavs ut 1716–1717. Den kan ses som en förteckning över mekaniska och matematiska uppfinningar och upptäckter, som då var aktuella. 

Emanuel Swedenborg var initiativtagare och redaktör. Swedenborg var bland annat verksam som vetenskapsman, främst inom naturvetenskapen. Under en tid arbetade han tillsammans med Christoffer Polhem inom olika ingenjörsprojekt runt om i Sverige.

Polhem medverkade i utgivningen av Daedalus Hyperboreus. Flera av dessa artiklar handlar om just Polhems uppfinningar och idéer kring tekniska och industriella innovationer och frågor. 

Det är just denna tidskrift som inspirerade till namngivningen av Tekniska museets årsbok, Daedalus.

 

Jenny Attemark-Gillgren, 23 november 2017

Snickars Keynote at Turku University

Last weekend Pelle Snickars gave a keynote lecture at the National Finnish Conference on History Research 2017 entitled, “Modeling the Past — Between the History of Technology & the Digital Humanities”. It was all likely the most elaborated presentation of our project as of yet – 157 slides in all. Following questions and comments from the audience our project stirred at least some interest. Snickars slides can be downloaded as a PDF: snickars_presentation_turku_2017
.

Pelle Snickars, 26 oktober 2017

Sista årsboken släpps idag: Att se världen. Svensk fotografi under 175 år.

Daedalus, Tekniska museets årsbok har givits ut sedan 1931. Idag, 86 år senare, släpps den sista upplagan. Under flera år har årsboken knutit an till museets utställningar och dokumentationsprojekt, men även till aktuella ämnen såsom robotteknik och kärnkraft.

Läs mer om Daedalus historia vid Tekniska museet i ett tidigare blogginlägg nedan från den 27 mars 2017.

 

Så vad händer nu? Efter utgivningen av den nya boken, kommer tryckt material inte längre att ges ut årsvis. Istället sker detta i samband med museets övriga verksamhet. I en allt mer digital värld, behöver vi finna nya uttryckssätt. Samtliga upplagor av årsboken finns nu digitaliserade och tillgängliga här på digitalamodeller.se. Det rör sig om totalt ca 15 000 sidor som nu är möjliga att studera och analysera.

 

Från och med idag finns även denna senaste upplaga tillgänglig digitalt! Det här innebär också att digitaliseringsinsatsen för den här materialkategorin inom projektet avslutas.

 

Temat för boken är svensk fotografi under 175 år. Författare är Björn Axel Johansson, som i samarbete med museets personal har skrivit denna spännande årsbok, full av vackra fotografier och föremålsbilder. Här finner du information om fotografins tekniska utveckling genom tiderna. Hur har fotografi använts? Denna teknik har varit betydande inom en rad olika områden, såsom arkeologi, biologi, medicin och rymdfart.

 

På Tekniska museet finns en omfattande fotohistorisk samling som täcker hela den 175 år långa perioden. Sedan museet öppnade har fotografi varit ett av de stora ämnesområdena för insamling. Här finns både föremål, dokument och fotografier för den som vill lära sig ännu mer.

 

Här kan du söka i museets årsböcker:

 

http://digitalamodeller.se/modell-2-daedalus/sok-i-daedalus/

 

Trevlig läsning!

 

Jenny Attemark-Gillgren, 25 oktober 2017

DCH2017 Berlin

August 30 – September 1, the project was presented at the international Interdisciplinary Conference on Digital Cultural Heritage (DHC2017) in Berlin (Germany)

 

The conference took place at the Staatsbibliothek in Berlin and participants from all over the world contributed to discussions and presentations on a wide range of topics within the digital cultural heritage field.

 

DCH2017 Scope

 

From Having the Data to Understanding the Cultures that Shape our Life The conference is open for contributions that cover technical challenges as well as strategic guidance. Key messages relating to the impact of new technologies and processes on cultural heritage are especially welcome.

 

Special aims:

  • raise awareness in Society, Science, and Technology fields about importance of the cultural dimensions and the growing potential of Digital Cultural Heritage
  • promote innovative content analysis from cross-organizational interoperability of digital humanities databases and XML methods, techniques, and approaches
  • indicate on the central role of spatial concepts enabling synergy for knowledge generation from massive granular digital cultural heritage content
  • create innovative cross-disciplines / cross sectors partnerships facilitate intercultural and interdisciplinary dialogue
  • elaborate roles and interest of information society
Anna-Karin Nilsson Stål, 26 september 2017

Mycket gamla kartor digitaliseras

Tidigare i somras påbörjade vi digitaliseringen av ett antal handmålade kartor från 1600- och 1700-talet. De kommer från Carl Sahlins bergshistoriska samling och avbildar några av bruken och gruvorna i Sverige.

Kartorna är mycket ömtåliga och flera av dem har skadats genom årens lopp. Vi är glada att vi nu får möjligheten att tillgängliggöra dem digitalt. Det är dels ett sätt att undvika fler skador p.g.a. vidare hantering av materialet, men framförallt kan fler snart få möjligheten att se de vackra kartorna.

 

Jenny Attemark-Gillgren, 27 juli 2017

Carl Sahlins bergshistoriska samling digitaliseras!

Idag går den andra transporten iväg med material ur Carl Sahlins samling. 104 av sammanlagt ca 1780 arkivkapslar ska nu digitaliseras. I urvalet av material har vi utgått från kriterierna i Tekniska museets digitaliseringsplan samt önskemål från projektets forskare.

Vi ser fram emot att få se materialet i digital form för att kunna dela med oss av det här fantastiska arkivet!

Jenny Attemark-Gillgren, 23 maj 2017

Digikult 2017

Digikult – Konferensen om digitalt kulturarv – ägde i år rum på Chalmers conference center i Göteborg. En rad mycket inspirerande presentationer hölls; Däribland om användning av 3D- teknik inom kulturarvssektorn, fotografi och arkiv, appar och spel samt hur kartor kan kopplas samman med andra medier såsom fotografi, ljud och film.

Samtliga presentationer var mycket tänkvärda, även om några stack ut för min egen del.

 

Tomas Rydell från Interspectral (se bilden ovan) berättade om hur 3D- röntgen och interaktiv visualisering kan ge nya möjligheter för skapandet av annorlunda upplevelser för exempelvis museibesökare. Tekniken är även mycket användbar inom forskning. Exempelvis har röntgen av mumier gjort det möjligt att upptäcka nya föremål och kvarlevor under alla lager av tyg – utan att förstöra något. Tomas berättade även om Digitala modeller och 3D- skanning av Polhems mekaniska alfabet. I oktober 2016 skickades fem av modellerna till Linköpings universitetssjukhus för skanning, vilket koordinerades av just Interspectral. Det går att läsa mer om skanningen på Linköpings universitetssjukhus här nedan i bloggen.

 

Sarah Coward från National Holocaust Centre and Museum i England höll sin presentation om hur tekniken har gjort det möjligt att kunna träffa och ställa frågor till en person som har överlevt förintelsen, även efter personens bortgång. Genom noggrann kartläggning av dennes liv samt genom att intervjua personen med lite drygt tusen(!) frågor under inspelning med 3D- teknik har detta alltså blivit verklighet. Att bevara en livshistoria och låta eftervärlden interagera med bortgångna människor tycker jag är helt fantastiskt och ett mycket bra exempel på hur dagens teknik kan hjälpa oss att både bevara och förmedla kulturarv.

 

Ytterligare en inspirerande talare var Henrik Zedig från Länsstyrelsen Västra Götalands län. Han berättade om hur 3D- skanning har använts för att göra kopior av hällristningar. Projektet undersökte olika typer av tekniker, och man kom fram till att optisk rödlaser var den bästa metoden för skanning av just hällristningar. Resultatet av undersökningarna har gjort det möjligt att finna nya motiv som tidigare har varit dolda för blotta ögat. Materialet kommer att läggas ut på nätet och göras tillgängligt för både forskare och allmänhet.

 

Själv hoppas jag på att kunna delta i Digikult vid fler tillfällen i framtiden, för att ta del av vad som händer både nationellt och internationellt inom digitalt kulturarv.

 

Jenny Attemark-Gillgren, 3 april 2017

Här hittar du senaste nytt om vad som händer inom forskningsprojektet ”Digitala modeller”, samt tips om annat som är relaterat till projektet.