Stjernsund – ytterligare maskiner och produkter

Från årsboken Daedalus 2011