Stjernsund – tallriks- och bägarefabriken

Från årsboken Daedalus 2011