Stjernsund och Falun – motgångar och problem

Från årsboken Daedalus 2011