Stjernsund – dammen och stora smedjan

Från årsboken Daedalus 2011