Stiernesund – de två intressenterna

Från årsboken Daedalus 2011