Polhem vid universitetet i Uppsala

Från årsboken Daedalus 2011