Olof Rudbeck och stipendiet

Från årsboken Daedalus 2011