Mötet med kungen – den stora chansen

Från årsboken Daedalus 2011