Manufakturverket stjernsund

Från årsboken Daedalus 2011