Manufakturverket – en högskola

Från årsboken Daedalus 2011