Manufakturverket – de större perspektiven

Från årsboken Daedalus 2011