Konsturet i Uppsala Domkyrka

Från årsboken Daedalus 2011