Den unge Christopher – från smådräng till fogde

Från årsboken Daedalus 2011