Den Kongliga Swenska Wetenskaps Academien

Från årsboken Daedalus 2011