Christopher Polhems patriotiska testamente

Från årsboken Daedalus 2011