Christopher Polhem åter i huvudstaden

Från årsboken Daedalus 2011