Blankstötsverket i Falun – Machina Nova

Från årsboken Daedalus 2011