Teknikhistoriska notiser

Från årsboken Daedalus 1950