Digitala modeller. Teknikhistoria och digitaliseringens specificitet

Nu finns antologin tillgänglig i sin helhet på Mediehistoriskt arkiv.

http://mediehistorisktarkiv.se/bocker/digitala-modeller-teknikhistoria-och-digitaliseringens-specificitet/

 

Jenny Attemark-Gillgren, 25 februari 2019

Arkivarie, Tekniska museet.