DDD-workshop: Om utbildning inom 3D-teknik vid Xenter (del 8)

Kevin Karlsson (3D-tekniker)

Nichlas Larsson, Xenter

Jenny Attemark-Gillgren, 25 september 2018

Arkivarie, Tekniska museet.