DDD-workshop: Avslutande panelsamtal (del 9)

Peter Skogh, Tekniska museet

Heli Haapasalo, Hallwylska museet

Annica Ewing, Statens museer för världskultur

Jenny Attemark-Gillgren, 25 september 2018

Arkivarie, Tekniska museet.