Daedalus som data

På Humlab har nu vårt arbetet med att analysera årsboken Daedalus som ett stort dataset intensifierats. Utvecklare Roger Mähler har skapat en modul i vilket all text kan behandlas. Den första moduldelen producerar så kallad topic modeling av materialet, ett slags samförekomstanalys av de viktigaste klustren av begrepp och substantiv i Daedalus. Dessa begreppskluster kan därefter både brytas ned på årtal, liksom jämföras med varandra. Vår tanke är bland annat att se hur sådana begrepp förändras i Daedalus över tid, och att analysera hur de gradvis förskjuts under 1900-talet. Samförekomstanalys är en central komponent inom textanalys, men vår förhoppning är också att bygga på med moduldelar som klarar av andra former av algoritmisk analys av Daedalus.

Pelle Snickars, 5 februari 2018

Pelle Snickars är professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora på institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet. Han är också affilierad forskare vid HUMlab.