Polhem på Sketchfab!

Nu har vi publicerat vår första 3D modell ur Christopher Polhems mekaniska alfabet på sketchfab så att alla som är intresserade kan ta del av den. Informationstexten länkar även till objektspostern på Digitalt museum. Förhoppningsvis kommer vi under året kunna fylla på med många fler modeller från TM:s samlingar för spridning, delning och användning. Sharing is caring!

 

Anna-Karin Nilsson Stål, 17 mars 2017

Anna-Karin Nilsson Stål är intendent på Tekniska museets avdelning Kunskap & Samlingar. Hon arbetar med samlingsförvaltning med fokus på digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av museets samlingar.