Polhem på YouTube

På YouTube finns det en rad videos, visualiseringar och animeringar som alla tematiserar Christopher Polhems mekaniska alfabet. De två bästa är gjorda av Rolf Lindberg, och visar upp rörelsemoment i två av Polhems modeller.

I projektet Digitala modeller är vår ambition att framöver försöka åstadkomma något snarlikt, kanske främst genom att 3D-skanna några modeller ur Polhems mekaniska alfabet. Det intressanta i sammanhanget är att Lindberg inte 3D-skannat de mekaniska modellerna – utan data-animerat dem. Det var lättast att arbeta så, har han påtalat i ett samtal med oss i projektgruppen. Snarare än att 3D-skanna kulturarvsobjekt förefaller det med andra ord enklare (åtminstone ibland) att istället simulera det – och bygga upp ett helt nytt objekt virtuellt. Den museala samlingen blir då närmast en förlaga till en kopia – där kopplingen (eller relationen) till det autentiska objektet är skäligen tunn. Från ett digitalt humaniora-forskningsperspektiv är det en synnerligen intressant frågeställning som inbegriper vilken slags grund som ABM-sektorn framgent kommer att vila på – är det original eller digitala kopior?

Pelle Snickars, 19 april 2016

Pelle Snickars är professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot digital humaniora på institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet. Han är också affilierad forskare vid HUMlab.